jan
25
2022

Održana Osnivačka skupština Saveza udruženja Grada Sombora

U utorak, 25. januara 2022. godine u sklopu projekta “Dijalog za razvoj Grada Sombora”u sali Dečjeg odeljenja Biblioteke u Somboru održana je osnivačka skupština Saveza udruženja Grda Sombora. Naše Udruženje je prisustvovalo Osnivačkoj skupštini.

Osnivačkoj skupštini prisustvovali su delegati sledećih udruženja:  

Na osnivačkoj skupštini usvojen je Statut Saveza udruženja Grada Sombora, Osnivački akt, i izabrani su članovi Upravnog i Nadzornog odbora kao i Generalni sekretar Saveza.

Za članova Upravnog odbora izabrani su: 

Za predsednika Upravnog odbora izabran je Dejan Đorđić dok je za zamenicu predsednika izabrana Ivana Barać.

Za članove Nadzornog odbora izabrani su: 

Za Generalnog sekretara i zastupnika Saveza izabran je Srđan Vlaškalić. U narednom periodu sledi zvanična registracija Saveza u APR-u, ciklus obuka za člance Saveza kao i uspostavljanje dijaloga sa lokalnim vlastima.

Mali saveti
Aktuelnosti