Udruženje za edukaciju i brigu o životinjama „Malo kraljevstvo “ je osnovano 2020 .godine, ali  ideja , misija , ambicija  i realizacija  je započeta davno….početkom ovog veka. Udruženje je osnovano u Somboru. Osnovali smo ga mi, bračni par Lazić, uz podršku svojih najbližih članova porodice i prijatelja.

Oboje smo  prosvetni radnici. Kroz rad sa decom uočili smo da postoji potreba za dodatnim saznanjima,  o kojima  se nedovoljno razgovara tokom boravka u školi i u   krugu porodice.

Slobodan je profesor u Srednjoj poljoprivredno prehrambenoj školi u Somboru. Ljubav prema životinjama je bila jasno vidljiva od ranog detinjstva. U radu sa životinjama , najveću naklonost je iskazao  prema psima i konjima. Uspeo je da spoji svoju ljubav i profesionalno interesovanje. Kinološki je sudija, ima registrovanu odgajivačnicu pasa u FCI- u, kao i u Upravi za veterinu Republike Srbije. Pored stručnih predmeta, u školi predaje i izborni predmet Osnovi kinologije. Veliki je ljubitelj konja…. Na doktorskim studijama je na smeru Konjarstvo. Sudija je za disciplinu Daljinsko jahanje, profesor je izbornog predmeta Sportsko konjarstvo, kao I jedan od nosioca istoimenog seminara za srednje škole.

Moje ime je Blanka i po zanimanju sam  učiteljica . Zaposlena sam OŠ,,Avram Mrazović’’ u Somboru. Radim sa decom već 20 godina. Moja ljubav prema životinjama je narastala iz godine u godinu. Zbog te ljubavi, imam potrebu I obavezu da promenim nivo svesti naših sugrađana o odnosu prema životinjama.

U braku smo , imamo dva sina školskog uzrasta  koji nam pomažu , podržavaju nas u našim načelima i dele našu ljubav i misiju prema životinjama.

 Svakodnevicu delimo sa velikom brojem životinja, a takođe i obaveze oko njih. Suživot sa životinjana nam je ukazao na mnoge potrebe koje životinje imaju ali i na veliko odsustvo dobrobiti prema životinjama  među građanstvom.

Usled nedostatka edukacije naših sugrađana  o ponašanju prema životinjama i neodgovornog vlasništva kao glavnog uzroka napuštenih životinja, cela ova priča je započeta.


Koji su ciljevi „Malog kraljevstva“?

 • Podizanje svesti o dobrobiti životinja;
 • unapređivanje zaštite i dobrobiti pasa;
 • edukacija građana –  posebno dece i mladih o značaju odgovornog vlasništva i brige o psima;
 • organizovanjem kurseva, edukativnih programa ,seminara stručne skupove savetovanja, tribina, TV emisija;
 • Pružanje teoretskih znanja ali i praktičnih veština;
 • Organizovanje aktivnosti u cilju popularizacije odgovornog vlasništva, kao i javno zalaganje za promenu navika u pogledu brige o životinjama;
 • Zalaganje za sprečavanje napuštanja kućnih ljubimaca;
 • Odgovornost prema čuvanju životinja,reprodukciji životinja , briga  o populaciji  životinja i kontrola njihovog broja, kao i razni vidovi pomoći vlasnicima životinja;
 • Ukazivanje  na probleme koji postoje u našoj sredini, a vezani su za brigu i držanje pasa ( i drugih životinja)  i davanje  predloga za njihovo rešavanje;
 • Objavljivanje knjiga,brošura, flajera I drugih reklamnih materijala..
 • Pružanje usluge profesionalnog i stručnog savetovanja odgajivačima, kao i tehničku i stručnu podršku prilikom organizovanja kinoloških I drugih  manifestacija;
 • organizovanje,stručnih skupova, savetovanja,seminara i druge oblika edukacije u oblasti zaštite i ostvarivanja prava životinja;
 • organizovanje prosvetnih  radnika i drugih stručnjaka za rad na edukaciji dece i omladine u oblasti prava I zaštite životinja, kao i rad sa decom sa posebnim potrebama .
 •  Sarađnja  sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima I drugim organizacijama u zemlji  I inostranstvu koji se bave zaštiitom životinja.
 • Organizovanje  šetnje i čuvanja  pasa i mačaka za naše članove i simpatizere;
 • Organizovanje  edukacije vlasnika i  obuke  pasa za naše članove i simpatizere.

Naša misija?

MALO KRALJEVSTVO  je organizacija civilnog društva koja pomaže ljudima u Srbiji da brinu o  dobrobiti životinja kako bi ostvarili lični, ekonomski i društveni razvoj.

Svoju misiju ostvarujemo kroz javno zastupanje, obrazovanje i praćenje primene propisa. Utičemo na  promenu kulture društva u odnosu na prirodu i životinje.

Naša ambicija?

Podizanje svesti o dobrobiti životinja.kroz  sprovodiđenje  različitih  aktivnosti za građane- prvenstveno dece, poput radionica, predavanja, igara, akcija, likovnih i literarnih konkursa i slično, kao i  povezivanje odgajivača / kinologa i krovne kinološke institucije Srbije KSS, sa zaštitarima/kinofilima i Udruženjima za zaštitu životinja. Obe grupacije ljudi su usmerene ka istom cilju i na to im se treba jasno ukazati. LJUBAV PREMA ŽIVOTINJAMA.


Naše vrednosti?

POŠTOVANJE

Poštujući vrednost života i saosećajući sa onima kojima je pomoć potrebna, odgovorno se ponašamo prema ljudima, životinjama i životnoj sredini.

SARADNJA

Verujemo da je zaštita prirode i ostvarivanje dobrog stanja dobrobiti životinja moguće jedino kroz saradnju svih društvenih činilaca.

UMREŽAVANJE

Trudimo se da povezujemo sve važne društvene partnere radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva – državnu upravu, stručnu i naučnu javnost, privredu, medije, obrazovne institucije, organizacije civilnog društva, građanke i građane.. pa je  zato ,,Malo kraljevstvo’’ i članica Saveza Udruženja Grada Sombora i članovi smo Upravnog i Nadzornog odbora

OBUKE I SAVETOVANJE

Obučavamo i pružamo stručnu podršku ljudima čija zanimanja utiču na svest o dobrobiti životinja.

INFORMISANJE

Informišemo i obrazujemo građanke i građane o značaju poštovanja, brige i odgovornog odnosa prema životinjama.

OBRAZOVANJE I VASPITANJE

Pružamo podršku razvoju obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja


Šta ,,Malo kraljevstvo’’ nije?

NIJE ORGANIZACIJA ZA PRAVA I OSLOBAĐANJE ŽIVOTINJA

Prihvatamo činjenicu da čovek mora koristiti životinje kako bi zadovoljio svoje osnovne potrebe, uz uslov da se izbegnu bol, patnja i stres životinja.

NIJE VEGETARIJANSKA ORGANIZACIJA

Preporučujemo ishranu životinja i ljudi  onim namirnicama koje su proizvedene poštujući standard,  u pogledu dobrobiti životinja i zaštite životne sredine.

NIJE ORGANIZACIJA KOJA SE BAVI ZBRINJAVANJEM I SPASAVANJEM ŽIVOTINJA

Mi edukujemo,  širimo znanje,utičemo na svest I savest ljudi,  zalažemo se za usvajanje boljih zakona, pratimo primenu politika i propisa i na taj način radimo na promeni odnosa društva prema životinjama .

NIJE AZIL

Vaše neželjene životinje ne možemo preuzimati, ali Vam možemo pomoći oko udomljavanja i rešavanja    budućih problema.


Blanka Lazić, zastupnik ,,Malog kraljevstva’’