dec
04
2022

Akreditovano usavršavanje

Kao prosvetni radnik, u obavezi sam da se stručno usavršavam. Mnogo seminara i obuka sam prošla tokom proteklih dvadesetak godina, ali nisu svi doveli do novih saznanja, inovacija niti do nadogradnje postojećih znanja i veština. Jedan od najkorisnijih i najzanimljivijih je ( naravno) ,,NTC sistem učenja“ , seminar Ranka Rajovića.

Nedavno dođem do informacije da Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja (ZUOV) u svom katalogu seminara, obuka, stručnih skupova….nudi kurs za oblast učenja koja me izuzetno interesuje.

,,Vodič pasa kao realizator grupnih aktivnosti sa decom tipične populacije “ 🤩🐾🐕‍🦺

Nakon uspešne bihejvioralne procene Rexa i mene, postali smo polaznici ovog kursa!

Nakon svih aktivnosti koje smo suprug Slobodan Lazić i ja sproveli sa našim psima ( i ostalim životinjama) i decom različitih uzrasnih grupa u vaspitno – obrazovnim ustanovama, kao i u našem Malom kraljevstvu , ovo je više nego što sam mogla da poželim za nadogradnju postojećih veština i znanja. I još akreditovano 😊👌u vaspitno- obrazovnom sistemu!

Organizator ovog zanimljivog kursa je Centar za pet terapiju ,,Pijateljska šapa “ , a predavači Dunja Kovač , Svetozar stevin i Jelena Blagojev Stevin.

Iako je uz posao u školi, porodične obaveze i rad sa životinjama izuzetno naporno svaki vikend putovati za Novi Sad na obuku, informacije koje dobajamo ( Rex i ja) svakim predavanjem – teorijskim ili praktičnim, su vredne provedenog vremena! Predavanja i praktični radovi su veoma zanimljivi, predavači stručni u svojim oblastima.

Na pola smo obuke….predstoje nam još interesantne vežbe kao i praktični časovi sa decom u Predškolskim ustanovama.

Zaista se radujem svim aktivnostima !

Aktuelnosti
Aktuelnosti