sep
04
2022

Organizovanje obuka za ljubitelje pasa

Organizovanje stručnih skupova, savetovanja,seminara i druge oblika edukacije u oblasti zaštite i ostvarivanja prava životinja;

Usluge
Usluge