sep
03
2022

Kontrola populacije pasa

Napuštene životinje predstavljaju zdravstveni, bezbednosni, socijalni i ekološki problem, a istovremeno, dobrobit ovih životinja je drastično narušena. Programi kontrole populacije napuštenih životinja moraju biti takvi da efikasno reše ovaj problem, bez uzrokovanja nepotrebne patnje životinjama.

Prema Zakonu o dobrobiti životinja (“Službeni glasnik RS”, br. 41/09), organi jedinica lokalne samouprave su dužni da izrade i sprovode program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka prema specifičnostima sredine (član 54. stav 1.). Organ jedinice lokalne samouprave dužan je da obezbedi prihvatilište ako na svojoj teritoriji ima napuštenih životinja (član 66. stav 1.), da obezbedi prikupljanje, prevoz i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja, kao i da im pruži pomoć, brigu i smeštaj u prihvatilište u skladu sa ovim zakonom (član 66. stav 1).

Humani i efikasni programi kontrole oslanjaju se na koncept odgovornog vlasništva koji značajno može redukovati broj napuštenih životinja i probleme koje se za njih vezuju.

Usluge
Usluge