Udruženje ,,Malo kraljevstvo‘’ je nastalo iz ljubavi prema životinjama i želje za poboljšanjem stava  ljudi prema životinjama i životnoj sredini.

Udruženje su osnovali Slobodan i Blanka Lazić 2020. godine, a sama ideja i sprovođenje misije započeto je još davne 2000. godine.

,,Malo kraljevstvo’’  je organizacija koja  pruža podršku svima koji brinu o životinjama, zalaže se za edukaciju i podizanje svesti građana u oblasti brige o životinjama.

Jedan od najboljih načina na koji se može stvoriti kultura poštovanja i odgovornog odnosa prema životinjama, prirodi i ljudima, jeste putem obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja.

Obrazovanje i vaspitanje o dobrobiti životinja doprinosi stvaranju članova društva koji neguju odgovornost, saosećajni odnos prema životinjama i ljudima i brinu o potrebama drugih. U cilju obrazovanja i vaspitanja o dobrobiti životinja, želja nam je da  sprovodimo  različite aktivnosti za građane- prvenstveno decu, poput radionica, predavanja, igara, akcija, likovnih i literarnih konkursa i slično….

Verujemo da svako živo biće ima pravo na dostojanstven život, da žive život bez bola, patnje i stresa koji im može naneti čovek – svesno ili nesvesno.

Dobrobit životinja je kompleksno pitanje koje ima svoju naučnu, etičkuekonomskukulturnu, socijalnu, religijsku i političku dimenziju I potrebno je konstatno ukazivanje i podsećanje da su životinje osećajna bića i da je dužnost i obaveza čoveka da o njima brine.

“Bilo je nužno civilizovati čovekov odnos prema čoveku. Sada je nužno civilizovati čovekov odnos prema prirodi i životinjama.”

Victor Hugo

Saradnici i prijatelji Malog kraljevstva